fbpx

חבילות כושר

הכל כלול

Hardcore

 • שיחת היכרות
 • הגדרת מטרות ויעדים
 • התאמת תוכנית תזונה מ-0
 • התאמת תכנית אימונים מ-0
 • בניית תוכנית אימונים בהתאמה אישית
 • ליווי אישי צמוד לאורך כל התהליך ברמה היום יומית
 • שקילה ומעקב שבועי
בחר מספר חודשים:
1 12
מחיר לחודש:
599
לרכישה
תזונה + ליווי

Going Pro

 • שיחת היכרות
 • הגדרת מטרות ויעדים
 • התאמת תוכנית תזונה מ-0
 • ליווי אישי צמוד לאורך כל התהליך ברמה היום יומית
 • שקילה ומעקב שבועי
 
בחר מספר חודשים:
1 12
מחיר לחודש:
471
לרכישה
אימונים + ליווי

Take it easy

 • שיחת היכרות
 • הגדרת מטרות ויעדים
 • התאמת תכנית אימונים מ-0
 • ליווי אישי צמוד לאורך כל התהליך ברמה היום יומית
 • שקילה ומעקב שבועי
בחר מספר חודשים:
1 12
מחיר לחודש:
471
לרכישה

Fitness plan

תכנית אימונים בלבד הכוללת
 • התאמה אישית של תכנית אימונים המותאמת לחדר כושר/ אימוניים ביתיים – לפי בחירת הלקוח
 • שיחת ייעוץ
 • ללא ליווי
מחיר לחודש:
1000
לרכישה

Food plan

תפריט תזונה בלבד הכוללת
 • התאמה אישית של התפריט על פי העדפת הלקוח (מאכלים, מס ארוחות וכו)
 • שיחת ייעוץ
 • ללא ליווי
מחיר לחודש:
1000
לרכישה

Food & Fitness

תפריט תזונה + תכנית אימונים ללא ליווי
 • התאמה אישית של תכנית אימונים המותאמת לחדר כושר/ אימוניים ביתיים – לפי בחירת הלקוח
 • התאמה אישית של התפריט על פי העדפת הלקוח (מאכלים, מס ארוחות וכו)
 • שיחת ייעוץ
 • ללא ליווי
מחיר לחודש:
2000
לרכישה

2023 © כל הזכויות שמורות ל-FITNASS