fbpx

ידיים

כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד
לחיצה צרפתית כנגד מוט
לחיצת חזה באחיזה צרה ליד אחורית כנגד מוט
ג'קסונים
שכיבות סמיכה יהלום
פשיטת מרפקים כנגד גומיה
פשיטת מרפקים כנגד גומיה מעל הראש
כפיפת מרפקים כנגד גומיה
כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד בשיפוע חיובי
כפיפת מרפקים בכבל כנגד פולי
כפיפת מרפקים כנגד מוט
כפיפת מרפקים כנגד משקולות יד
מקבילים
פטישים כנגד משקולות יד
פשיטת מרפקים מעל הראש כנגד משקולת יד
פשיטת מרפקים בכבל כנגד פולי
כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד

2020 © כל הזכויות שמורות ל-FITNASS