fbpx

כתפיים

לחיצת כתפיים בישיבה כנגד גומיה
הרחקה אופקית לכתף אחורית כנגד גומיה
פשיטת כתף לפנים כנגד גומיה
הרחקת כתף לצדדים כנגד גומיה
הרחקת כתף לכתף אחורית כנגד משקולות יד
הרחקת כתף לצדדים כנגד משקולות יד
הרחקת כתף מלפנים כנגד משקולות יד
לחיצת כתפיים בישיבה כנגד משקולות יד
לחיצת כתפיים במכונה
לחיצת כתפיים בעמידה כנגד מוט
לחיצת כתפיים בישיבה כנגד גומיה

2020 © כל הזכויות שמורות ל-FITNASS